HYR NË YELLOW PAGES ALBANIA

LOGO E BIZNESIT -
RUBRIKA 2 4 6 1 1
ADRESA 1 1 1 1 1
TEL FIX 1 1 2 1 -
CEL 1 1 2 1 1
EMAIL SHTESE 1 2 3 1 1
WEB 1 2 2 - -
TWITTER - 1 1 - -
FACEBOOK - 1 1 - -
FOTO SHTESE 6 10 20 2 -
VIDEO SHTESE - - -
NR. FILIALEVE NË HARTË 2 3 5 - -
FJALE KYCE 6 10 20 3 -
PUBLIKIMI TEK OFERTAT E JAVËS 1/VIT 3/VIT 5/VIT - -
SHFAQJA E BIZNESIT NË APP YPA 1 1 1 - -
VITRINE PER 12 PRODUKTE & SHERBIME/FQ - 1FQ 2 FQ - -
INSTAGRAM - - 1 - -
LINKEDIN - - 1 - -
PINTEREST - - 1 - -
190 .00 €
133 .00 €
420 .00 €
294 .00 €
670 .00 €
469 .00 €
50 .00 €
35 .00 €
FALAS
ZGJIDH ZGJIDH ZGJIDH ZGJIDH ZGJIDH